Alexander Takáč

alexander-takac

Alexander Takáč

| AUTOR NÁVRHU |

Som študentom ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby.
Okrajovo sa venujem aj performance a občas zasiahnem
aj do umeleckých inštalácií.

Viac o autorovi…

About the author: admin