update

deconstructed form in new identity

Nosným prvkom odevnej kolekcie UPDATE je proces aktualizácie, premena starého na niečo nové. Vo svojej kolekcii som sa zamerala na kvalitné konštrukčné a remeselné prevedenie modelov. V rámci projektu som sa venovala aktívnemu vyhľadávaniu zdrojov textilného odpadu. Pri tvorbe modelov som pracovala s textilným odpadom v podobe nechceného oblečenia a prebytkov textilnej veľkovýroby na ktorý som aplikovala upcyklačné techniky.

The bearing aspect of the UPDATE clothes collection is the process of actualisation. The transformation of old into something new. In my collection I focused onto quality construction and skilled design of the models. In the frame of the project, I actively searched for sources of textile waste. During the production of the pieces, I worked with textile waste in the form of unwanted clothes or with the surplus of mass textile production onto which I applied various upcycling techniques.

foto / video: Ľubo Baran
[ @lubo.baran | lubobaran.com ]

model: Alžbeta Irhová
[ @alzbetairhova ]

Prínosom pre umelecký kontext je adaptácia a rozvoj udržateľnosti v odevnom priemysle. Vznik udržateľnej kolekcie, ktorá spĺňa parametre kvality a originality aj napriek tomu, že bola vyrobená z textilného odpadu. Búra predsudky voči textilnému odpadu a poukazuje na odolnosť a dlhú životnosť kvalitného materiálu, ktorý je vo výsledku jedinečne dizajnovo spracovaný.

To the benefit of the artistic context is the adaptation and development of renewability in the clothes industry. The creation of this renewable collection, which checks all parameters of quality and originality, even though it was created from textile waste demolishes prejudices against textile waste and shows durability and longevity of quality material. The material that’s in the end uniquely designed and created.