Svet

Toto je náš svet. Svet, v ktorom dávame veciam okolo nás nový život.


update

update

The bearing aspect of the UPDATE clothes collection is the process of actualisation. The transformation of old into something new. … Continue Readingupdate ...
pseudofreedom

pseudofreedom

Súbor fotografií, ktorý vznikol počas mimoriadnej situácie, kedy celý svet postihla pandémia ochorenia Covid-19. / Collection of photographs was created during emergency situation as the whole world was hit with Covid-19 pandemic. … Continue Reading >pseudofreedom ...
kølízia bytia

kølízia bytia

Prirodzená vec. Východiskový stav. Začiatok všetkého okolo nás. … Continue Reading >kølízia bytia ...